เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567  แล้ววันนี้ 💚💚

 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี  และ 4 ปี 

💚รอบปกติ 💚รอบวันพุธ และ 💚รอบวันอาทิตย์ 

โดยมีคณะและสาขาวิชา ดังนี้ 

🧡คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

🧡คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจระหว่างประเทศ และ โลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี 

🧡คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ เทคโนโลยีดิจิทัลมิเดีย 

🧡คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 

**** สมัครเรียนวันนี้ลุ้นรับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร ******

🍀โดยมีรายละเอียดสิทธิพิเศษที่นักศึกษาทุกท่านจะได้รับเมื่อสมัครเรียนกับเรา ดังนี้

🟡 ค่าเทอมเริ่มที่ 17,000 บาท เลือกเรียน ภาคเช้า ภาคค่ำ ภาคพิเศษ วันอาทิตย์ วันพุธ หรือ คนทำงานแล้วก็เรียนได้ สามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้ ถ้ากู้ กองทุน​ กรอ กยศ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม และรับส่วนลด 5,000 - 40,000 บาท

👩‍💻รับผู้ที่จบ ม.6, ปวช. ทั้งสายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ กศน. เรียนหลักสูตร 4 ปี (เกรด 2.8 ขึ้นไปรับทุนส่วน 50% ตลอดหลักสูตร)

👨‍💻รับผู้ที่จบ ปวส. เทียบโอนรายวิชา เรียนต่อ 2 ปี ส่วนลด 5000 - 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร

📣 ภาคสมทบ (ค่ำ) เวลา 18.15 น. – 20.30 น.

📣 แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ ทุกเดือน ๆ ละ 3,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับหลักสูตร

📣 จบ ปวส. เทียบโอนได้ 51 - 60 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

📣 ชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอน เหมาจ่ายครั้งเดียว เพียง 500 บาท

📣 รับเทียบโอน ผู้เคยศึกษา (แต่ไม่จบ) ในระดับ ปวส./ป.ตรี/โอนย้ายสถาบัน หรือ ป.ตรี ใบที่ 2

📣 ชำระค่าเล่าเรียนแรกเข้าเพียง 2,000 บาท

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 2 ปี*** เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ **

💙หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 490,000 บาท**

💙หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 130,000 บาท**

💙หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท**

💙หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท**

💙หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 40,000 บาท**

พิเศษ 🔥🔥 สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ ทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาโท และ หลักสูตรปริญญาเอก

📌สมัครได้ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี หรือ สมัครเรียนออนไลน์ได้เลยที่ 

https://ads.thonburi-u.ac.th/Register.php

☎️ ฝ่ายรับสมัคร :  0-2809-0823-27 ต่อ 233

       อ.ประดิษฐ์ : 087-408-8782

       ดร.พนัส : 081-570-7125

#DEK66 #ม6 #ปวช #กศน  #ปวส #เทียบโอน #ทุนการศึกษา #มหาวิทยาลัยธนบุรี #ปริญญาตรี #เทคโนโลยี #เทคนิค #อาชีวศึกษา #การอาชีพ #พาณิชยการ #สมัครเรียน

#ภาคพิเศษ #ภาคปกติ #อาทิตย์ #ค่ำ #เสาร์ #พุธ #ปรับวุฒิ



Admission 67 🔥🔥 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 แล้ววันนี้ 😍😍

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ปวส.)

💚รอบปกติ 💚รอบวันพุธ 💚รอบวันค่ำ และ 💚รอบวันอาทิตย์ 

โดยมีคณะและสาขาวิชา ดังนี้ 

🧡คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

🧡คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจระหว่างประเทศ และ โลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี 

🧡คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ เทคโนโลยีดิจิทัลมิเดีย 

🧡คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 

**** สมัครเรียนวันนี้ลุ้นรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ******

🍀โดยมีรายละเอียดสิทธิพิเศษที่นักศึกษาทุกท่านจะได้รับเมื่อสมัครเรียนกับเรา ดังนี้

🟡 ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 17,000 บาท  / เทอม

👨‍💻 เทียบโอนรายวิชา เรียนต่อ 2 ปี ส่วนลด 5000 - 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร

📣 ภาคสมทบ (ค่ำ) เวลา 18.15 น. – 20.30 น.

📣 จบ ปวส. เทียบโอนได้ 51 - 60 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

📣 ชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอน เหมาจ่ายครั้งเดียว เพียง 500 บาท

📣 รับเทียบโอน ผู้เคยศึกษา (แต่ไม่จบ) ในระดับ ปวส./ป.ตรี/โอนย้ายสถาบัน หรือ ป.ตรี ใบที่ 2

📣 ชำระค่าเล่าเรียนแรกเข้าเพียง 2,000 บาท

พิเศษ 🔥🔥 สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ ทุกหลักสูตร 

📌สมัครได้ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี หรือ สมัครเรียนออนไลน์ได้เลยที่ 

https://ads.thonburi-u.ac.th/Register.php

☎️ ฝ่ายรับสมัคร :  0-2809-0823-27 ต่อ 233

       อ.ประดิษฐ์ : 087-408-8782

       ดร.พนัส : 081-570-7125

#DEK67  #ปวช #กศน  #ปวส #เทียบโอน #ทุนการศึกษา #มหาวิทยาลัยธนบุรี #ปริญญาตรี #เทคโนโลยี #เทคนิค #อาชีวศึกษา #การอาชีพ #พาณิชยการ #สมัครเรียน

#ภาคพิเศษ #ภาคปกติ #อาทิตย์ #ค่ำ #พุธ #ปรับวุฒิ 







 รับชุด #ครุยปริญาตรี - #ปริญญาโท เลือกรอบที่มารับตามสะดวก

รอบแรก 24 ธค.66

รอบสอง 14 มค.67

รับปริญญา #ซ้อม 17กพ #รับจริง 18กพ67

เตรียม 

1.ใบจองชุด

2.ค่าเช่าชุด 300

และค่ามัดจำชุด1500(ได้คืนเมื่อนำชุดมาคืนหลังรับปริญญา)

กรณีไม่สะดวกมารับเอง ให้ส่งเอกสารฝากเพื่อนหรือส่งหลักฐานทางไลน์ให้เพื่อนรับแทนได้

#congratulations 

#พิธีประสาทปริญญาบัตร #มหาวิทยาลัยธนบุรี





 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 แล้ววันนี้ 😍😍

 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (ปวส.)

💚รอบปกติ 💚รอบวันพุธ 💚รอบวันค่ำ และ 💚รอบวันอาทิตย์ 


โดยมีคณะและสาขาวิชา ดังนี้ 

🧡คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

🧡คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจระหว่างประเทศ และ โลจิสติกส์และธุรกิจพาณิชย์นาวี 

🧡คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ เทคโนโลยีดิจิทัลมิเดีย 

🧡คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 


**** สมัครเรียนวันนี้ลุ้นรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ******

🍀โดยมีรายละเอียดสิทธิพิเศษที่นักศึกษาทุกท่านจะได้รับเมื่อสมัครเรียนกับเรา ดังนี้

🟡 ค่าเทอมเริ่มต้นที่ 17,000 บาท  / เทอม

👨‍💻 เทียบโอนรายวิชา เรียนต่อ 2 ปี ส่วนลด 5000 - 12,000 บาท ตลอดหลักสูตร

📣 ภาคสมทบ (ค่ำ) เวลา 18.15 น. – 20.30 น.

📣 จบ ปวส. เทียบโอนได้ 51 - 60 หน่วยกิต ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

📣 ชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอน เหมาจ่ายครั้งเดียว เพียง 500 บาท

📣 รับเทียบโอน ผู้เคยศึกษา (แต่ไม่จบ) ในระดับ ปวส./ป.ตรี/โอนย้ายสถาบัน หรือ ป.ตรี ใบที่ 2

📣 ชำระค่าเล่าเรียนแรกเข้าเพียง 2,000 บาท


พิเศษ 🔥🔥 สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้ ทุกหลักสูตร 


📌สมัครได้ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยธนบุรี หรือ สมัครเรียนออนไลน์ได้เลยที่ 

https://ads.thonburi-u.ac.th/Register.php

☎️ ฝ่ายรับสมัคร :  0-2809-0823-27 ต่อ 233

       อ.ประดิษฐ์ : 087-408-8782

       ดร.พนัส : 081-570-7125

#DEK67  #ปวช #กศน  #ปวส #เทียบโอน #ทุนการศึกษา #มหาวิทยาลัยธนบุรี #ปริญญาตรี #เทคโนโลยี #เทคนิค #อาชีวศึกษา #การอาชีพ #พาณิชยการ #สมัครเรียน

#ภาคพิเศษ #ภาคปกติ #อาทิตย์ #ค่ำ #พุธ #ปรับวุฒิ




สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมแข่งขัน เกมกลยุทธ์ธุรกิจ GEO ครั้งที่ 6

ติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9