นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง

Noppadon        

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม วันที่ 30 ตุลาคม 2562

Noppadon

ผู้ประกาศข่าวติดต่อสอบถาม

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9